THÔNG TIN TUYỂN SINH
Mầm non
Tuyển sinh lớp dành bé từ 15 tháng đến 5 tuổi
Tiểu học
Tuyển sinh học sinh từ lớp 1 đến lớp 5
Trung học
Tuyển sinh học sinh từ lớp 6 đến lớp 12
BIỂU PHÍ CÁC CẤP HỌC
CÁC ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ
MẦM NON
ƯU ĐÃI DÀNH CHO ANH CHỊ EM RUỘT
Đối với trường hợp có anh/chị đã và đang theo học tại trường:
* Giảm 5% cho học sinh thứ 2
* Giảm 10% kể từ học sinh thứ 3 trở lên

ƯU ĐÃI DÀNH CHO PHỤ HUYNH GIỚI THIỆU
Phụ huynh có con đang theo học tại trường giới thiệu phụ huynh khác đăng ký cho học sinh mới theo học sẽ được tặng phiếu ưu đãi học phí trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)
TIỂU HỌC - TRUNG HỌC
ƯU ĐÃI THÀNH LẬP
Giảm 25% học phí trong 5 năm liên tục.

ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ SỚM
Tặng trọn bộ giáo trình khi đóng học phí 2 kỳ

ƯU ĐÃI DÀNH CHO PHỤ HUYNH GIỚI THIỆU
Phụ huynh có con đang theo học tại trường giới thiệu phụ huynh khác đăng ký cho học sinh mới theo học sẽ được tặng phiếu ưu đãi học phí trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)
THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ
THAM QUAN TRƯỜNG
Không