THÔNG TIN TUYỂN SINH
Mầm non
Tuyển sinh lớp dành bé từ 18 tháng đến 5 tuổi
Tiểu học
Tuyển sinh học sinh từ lớp 1 đến lớp 5
Trung học
Tuyển sinh học sinh từ lớp 6 đến lớp 12
BIỂU PHÍ CÁC CẤP HỌC
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ
ROYAL SCHOOL PHÚ MỸ HƯNG

Mầm non

- Ưu đãi “Học thử 1 tuần miễn phí”.

- Ưu đãi dành cho anh chị em ruột đang theo học tại trường:

+ Giảm 5% cho học sinh thứ 2.

+ Giảm 10% kể từ học sinh thứ 3 trở lên.

Tiểu học – Trung học

- Ưu đãi 15% HỌC PHÍ trong năm học 2021 - 2022 cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

- Ưu đãi dành cho anh chị em ruột đang theo học tại trường (*)

+ Giảm 5% cho học sinh thứ 2.

+ Giảm 10% kể từ học sinh thứ 3 trở lên.

(*) Mức ưu đãi này sẽ không áp dụng đồng thời với ưu đãi trên.

Ưu đãi đóng trọn năm (02 học kỳ chính khóa): Giảm 2% trên học phí thực đóng.

ROYAL SCHOOL PHÚ LÂM

Mầm non

- Giảm học phí trong suốt thời gian học sinh theo học Mầm non tại trường lên đến 30%.

Tiểu học – Trung học

- Giảm 30% học phí suốt 5 năm liên tục và không dưới 15% những năm tiếp theo cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

- Ưu đãi phí xe bus cho học sinh lên đến 30%

Ưu đãi dành cho anh chị em ruột đang theo học tại trường (*)

- Giảm 5% cho học sinh thứ 2.

- Giảm 10% kể từ học sinh thứ 3 trở lên.

(*) Mức ưu đãi này sẽ không áp dụng đồng thời với các ưu đãi trên.

Ưu đãi đóng trọn năm (02 học kỳ chính khóa): Giảm 2% trên học phí thực đóng.

CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH HỌC PHÍ

ROYAL SCHOOL cam kết mức thay đổi học phí hằng năm (nếu có) sẽ không vượt quá 8%.

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ
THAM QUAN TRƯỜNG
Không