THÔNG TIN TUYỂN SINH
Mầm non
Tuyển sinh lớp dành bé từ 15 tháng đến 5 tuổi
Tiểu học
Tuyển sinh học sinh từ lớp 1 đến lớp 5
Trung học
Tuyển sinh học sinh từ lớp 6 đến lớp 12
BIỂU PHÍ CÁC CẤP HỌC
CÁC ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ
Ưu đãi MẦM NON

ƯU ĐÃI DÀNH CHO ANH CHỊ EM RUỘT
Đối với trường hợp có anh/chị đã và đang theo học tại trường

  • Giảm 5% cho học sinh thứ 2
  • Giảm 10% kể từ học sinh thứ 3 trở lên
Ưu đãi TIỂU HỌC - TRUNG HỌC

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 2021 - 2022

Ưu đãi 20% học phí trong năm học 2021 - 2022 (chính khóa và khóa hè) khi đăng ký và đóng học phí trước ngày 30/04/2021.

Đối với trường hợp có anh/chị đã và đang theo học tại trường

  • Giảm 5% cho học sinh thứ 2
  • Giảm 10% kể từ học sinh thứ 3 trở lên

Ưu đãi đóng trọn năm (02 học kỳ chính khóa): Giảm 2% trên học phí thực đóng

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ
THAM QUAN TRƯỜNG
Không